Kết quả EOI diện tay nghề New Zealand mới nhất ngày 10/05/2017

Để có thể nhận được visa định cư New Zealand theo diện tay nghề (Skilled Migration Category) thì đương đơn phải trải qua quá trình nộp Đơn bày tỏ Sự quan tâm (EOI).

Để nộp đơn EOI, trước hết bạn phải:

  • Thỏa mãn các điều kiện cơ bản để xin visa thường trú.
  • Đạt trên 100 điểm theo thang điểm di trú New Zealand.

Sau khi thỏa mãn các điều kiện trên, đương đơn sẽ được đưa vào EOI Pool. Vào thời điểm lựa chọn, các đương đơn có số điểm trên 160 điểm đương nhiên được mời nộp Đơn xin định cư lên Bộ di trú New Zealand. Nếu còn chỗ, các đương đơn khác sẽ được mời nộp đơn.

Sau đây, Pacom xin gửi đến bạn Thống kê số hồ sơ đã nhận được thư mời nộp đơn xin định cư do Bộ di trú New Zealand công bố ngày 10/05/2017:

With Job Offer Without Job Offer  

 

Total

Type
Points 160 or more Offshore 29 15 44
Onshore 563 1 564
Total 592 16 608

eoi-new-zealand

Nguồn: di trú New Zealand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *