Định cư Úc – Visa 188 Significant Investor (Tạm trú)

Loại visa 188 Significant Investor là loại thị thực tạm trú được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử và không yêu cầu trình độ Anh ngữ.

Áp dụng từ: 24/11/2012.

1. Người nộp đơn xin loại thị thực này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử miễn trừ các yêu cầu về độ tuổi
 • Nộp đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng theo quy trình Lựa Chọn Kĩ Năng
 • Đầu tư 5.000.000 AUD (Năm triệu đôla Úc) vào loại hình đầu tư được chấp thuận.

visa-188

2. Các loại hình đầu tư được chấp thuận:

 • Trái phiếu chính phủ
 • Các loại quỹ đầu tư tuân thủ theo quy định của Australian Securities and Investment Commission (ASIC). Ví dụ: quỹ đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, nông nghiệp, v.v…
 • Đầu tư trực tiếp vào các công ty tại Úc.

3. Điều kiện để được thường trú

 • Thực hiện việc đầu tư nói trên.
 • Sinh sống tại Úc ít nhất 40 ngày trong một năm. Thời gian này có thể tính cộng dồn cho các năm cộng lại.

Định cư Úc – Visa 893 diện đầu tư có bảo lãnh (thường trú)

1. Người có visa 893 diện đầu tư có bảo lãnh (thường trú) được phép:

 • Thường trú vĩnh viễn tại Úc.
 • Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.
 • Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.
 • Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội.
 • Bảo lãnh người thân sang Úc.
 • Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

visa-893

2. Điều kiện để xin visa:

 1. Đương đơn được bảo lãnh của chính quyền tiểu bang.
 2. Đương đơn là người đang có
  – Visa 162 – Đầu tư độc lập (tạm trú)
  – Visa 165 – Đầu tư có bảo lãnh (tạm trú)
 3. Đương đơn thỏa mãn các điều kiện về lý lịch.
 4. Đương đơn đã sinh sống tại tiểu bang đã bảo lãnh mình ít nhất 2 năm trong vòng 4 năm trước khi nộp đơn.
 5. Đương đơn có ý định thực sự kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc.
 6. Vào thời điểm quyết định visa, Khoản đầu tư theo luật định đã được duy trì liên tục ít nhất 4 năm.

Định cư Úc – Visa 165 diện đầu tư có bảo lãnh (tạm trú)

1. Người có visa 165 diện đầu tư có bảo lãnh (tạm trú) được phép:

 • Tạm trú để xin thường trú.
 • Cùng gia đình ra vào Úc không bị giới hạn.
 • Sinh sống, làm việc, kinh doanh, học tập tại Úc cùng với cả gia đình.

visa-165

2. Điều kiện để xin visa:

 1. Dưới 55 tuổi.
 2. Được một tiểu bang ở Úc bảo lãnh.
 3. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc trực tiếp quản lý doanh nghiệp hoặc khoản đầu tư.
 4. Trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn, đương đơn có 1 năm thỏa mãn một trong 2 điều kiện sau:
 5. Quản lý trực tiếp doanh nghiệp mà đương đơn có cổ phần,Hoặc
 6. Quản lý trực tiếp khoản đầu tư hợp pháp có giá trị tối thiểu $750,000 AUD.
 7. Giá trị tài sản (kể cả vợ/chồng) đạt tối thiểu $1,125,000 AUD trong 2 năm trước ngày nộp đơn.
 8. Đương đơn phải đầu tư $750,000 AUD cho 4 năm vào quỹ đầu tư theo quy định của chính phủ tiểu bang.

Theo quy định của Bộ di trú, Khoản đầu tư hợp pháp bao gồm:

 1. Đầu tư tiền mặt: Tiền gửi có kỳ hạn trong ngân hàng.
 2. Đầu tư vốn vay: Có vốn cho doanh nghiệp khác vay để kinh doanh, sản xuất.
 3. Đầu tư bất động sản: Mua nhà đất cho thuê hoặc bán lại để kiếm lời.
 4. Đầu tư vào doanh nghiệp: Mua cổ phần của doanh nghiệp sinh lợi nhuận.
 5. Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu: Mua cổ phiếu, trái phiếu để kiếm lời, cổ tức và lãi suất.
 6. Đầu tư vào vàng, bạc: Mua vàng, bạc để kiếm lợi nhuận.

3. Điều kiện để xin thường trú:

Sau khi đã có Visa 165 qua một thời gian và thỏa mãn một số điều kiện cụ thể, đương đơn có thể xin visa thường trú theo các loại visa sau:

Định cư Úc – Visa 891 diện đầu tư độc lập (thường trú)

1. Người có visa 891 diện đầu tư độc lập (thường trú) được phép:

 • Thường trú vĩnh viễn tại Úc.
 • Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.
 • Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.
 • Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội.
 • Bảo lãnh người thân sang Úc.
 • Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

visa-891

2. Điều kiện để xin visa:

 1. Đương đơn được bảo lãnh của chính quyền tiểu bang.
 2. Đương đơn là người đang có
  – Visa 162 – Đầu tư độc lập (tạm trú)
  Visa 165 – Đầu tư có bảo lãnh (tạm trú)
 3. Đương đơn thỏa mãn các điều kiện về lý lịch.
 4. Đương đơn đã sinh sống ở Úc ít nhất 2 năm trong vòng 4 năm trước khi nộp đơn.
 5. Đương đơn có ý định thực sự kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc.
 6. Vào thời điểm quyết định visa, Khoản đầu tư theo luật định đã được duy trì liên tục ít nhất 4 năm.

Định cư Úc – Visa 162 diện đầu tư độc lập (tạm trú)

1. Người có visa 162 diện đầu tư độc lập (tạm trú) được phép:

 • Tạm trú để xin thường trú.
 • Cùng gia đình ra vào Úc không bị giới hạn.
 • Sinh sống, làm việc, kinh doanh, học tập tại Úc cùng với cả gia đình.

visa-162

2. Điều kiện để xin visa:

 1. Dưới 45 tuổi.
 2. Được một tiểu bang ở Úc bảo lãnh.
 3. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc trực tiếp quản lý doanh nghiệp hoặc khoản đầu tư.
 4. Trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn, đương đơn có 1 năm thỏa mãn một trong 2 điều kiện sau:
 5. Quản lý trực tiếp doanh nghiệp mà có cổ phần ít nhất 10%,Hoặc
 6. Quản lý trực tiếp khoản đầu tư hợp pháp có giá trị tối thiểu $1,500,000 AUD.
 7. Giá trị tài sản ròng (kể cả vợ/chồng) đạt tối thiểu $2,250,000 AUD trong 2 năm trước ngày nộp đơn.
 8. Đương đơn phải đầu tư $1,500,000 AUD cho 4 năm vào quỹ đầu tư theo quy định của chính phủ tiểu bang.
 9. Đương đơn có trình độ Anh ngữ tương đương IELTS 5.0 cho tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

3. Diễn giải về định nghĩa “Khoản đầu tư hợp pháp”:

Theo quy định của Bộ di trú, Khoản đầu tư hợp pháp bao gồm:

 1. Đầu tư tiền mặt: Tiền gửi có kỳ hạn trong ngân hàng.
 2. Đầu tư vốn vay: Có vốn cho doanh nghiệp khác vay để kinh doanh, sản xuất.
 3. Đầu tư bất động sản: Mua nhà đất cho thuê hoặc bán lại để kiếm lời.
 4. Đầu tư vào doanh nghiệp: Mua cổ phần của doanh nghiệp sinh lợi nhuận.
 5. Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu: Mua cổ phiếu, trái phiếu để kiếm lời, cổ tức và lãi suất.
 6. Đầu tư vào vàng, bạc: Mua vàng, bạc để kiếm lời.

4. Điều kiện để xin thường trú:

Sau khi đã có Visa 162 qua một thời gian và thỏa mãn một số điều kiện cụ thể, đương đơn có thể xin visa thường trú theo các loại visa sau:

Định cư Úc – Visa 164 diện lãnh đạo có bảo lãnh (tạm trú)

1. Người có visa 164 diện lãnh đạo có bảo lãnh (tạm trú) được phép:

 • Tạm trú để xin thường trú.
 • Ra vào Úc tự do cùng gia đình không bị giới hạn.
 • Sinh sống, làm việc và học tập cùng cả gia đình.

visa-164

2. Điều kiện để xin visa này

 1. Dưới 55 tuổi,
 2. Có bảo lãnh của một tiểu bang ở Úc,
 3. Có lý lịch doanh nghiệp thành công,
 4. 2 năm trong 4 năm gần nhất, đương đơn nắm giữ một chức vụ trong 3 cấp độ quản lý cao nhất của công ty ngoài quốc doanh có doanh thu hàng năm trên $10,000,000 AUD, và đương đơn chịu trách nhiệm hoạch định và phát triển chiến lược cho một bộ phận lớn hoặc toàn bộ hoạt động của công ty đó,
 5. Có tài sản ít nhất $500,000 AUD để chuyển sang Úc trong vòng 2 năm,
 6. Có thêm tài sản để ổn định cuộc sống tại Úc,
 7. Đương đơn có ý định thực sự kinh doanh tại Úc và quản lý trực tiếp doanh nghiệp đó,
 8. Thỏa mãn các điều kiện khác về lý lịch, tư cách và sức khỏe.

3. Điều kiện để xin visa thường trú

Sau khi đã sinh sống tại Úc theo Visa 164 trong 2 năm của 4 năm gần nhất và thỏa mãn một số điều kiện cụ thể, đương đơn có thể xin visa thường trú theo các loại visa sau:

Định cư Úc – Visa 161 diện lãnh đạo thâm niên (tạm trú)

1. Người có visa 161 diện lãnh đạo thâm niên (tạm trú) được phép

 • Tạm trú để xin thường trú.
 • Ra vào Úc tự do cùng gia đình không bị giới hạn.
 • Sinh sống, làm việc và học tập cùng cả gia đình.

visa-161

2. Điều kiện để xin visa này

 • Dưới 45 tuổi,
 • Đạt trình độ Anh ngữ tương đương IELTS trên 5.0 cho các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
 • Có lý lịch doanh nghiệp thành công.
 • Nắm giữ một trong 3 chức vụ cao nhất của công ty ngoài quốc doanh có doanh thu hàng năm trên $50,000,000 AUD.
 • Có tài sản ít nhất $800,000 AUD để chuyển sang Úc.
 • Đương đơn có ý định thực sự kinh doanh tại Úc và quản lý trực tiếp doanh nghiệp đó.
 • Thỏa mãn các điều kiện khác.

3. Điều kiện để xin visa thường trú

Sau khi đã có Visa 161 qua một thời gian và thỏa mãn một số điều kiện cụ thể, đương đơn có thể xin visa thường trú theo các loại visa sau:

Định cư Úc – Visa 892 diện doanh nhân có bảo lãnh (thường trú)

1. Người có visa này được phép

 • Thường trú vĩnh viễn tại Úc.
 • Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.
 • Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.
 • Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội.
 • Bảo lãnh người thân sang Úc.
 • Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

dinh-cu-uc-visa-892

2. Điều kiện để xin visa

a. Đương đơn được bảo lãnh của chính quyền tiểu bang.

b. Đương đơn là người đang có một trong các loại visa sau:

c. Đương đơn đã có, hoặc tiếp tục có, quyền sở hữu và quản lý trực tiếp và liên tục đối với tối đa 2 doanh nghiệp hoạt động tích cực tại Úc trong ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn. Đương đơn phải chiếm ít nhất:

 • 51% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới $400,000 AUD, hoặc
 • 30% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu trên $400,000 AUD, hoặc
 • 10% cổ phần nếu doanh nghiệp có niêm yết trên sàn chứng khoán đại chúng.

d. Đối với mỗi doanh nghiệp nói trên, đương đơn đều có số ABN và có nộp Báo cáo Hoạt động Doanh nghiệp cho Tổng Cục Thuế Úc trong các thời gian đó. Đương đơn phải cung cấp báo cáo tài chính được chuẩn bị theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế hoặc của Úc cho 2 năm liền kề trước khi nộp đơn xin visa.

e. Trừ trường hợp ngoại lệ, đương đơn thỏa mãn 2 trong 3 điều kiện sau:

 • Trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn, (các) doanh nghiệp nói trên có thuê ít nhất tương đương 1 nhân công toàn thời gian là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand mà không phải thành viên trong gia đình.
 • Trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn, giá trị tài sản ròng của đương đơn (kể cả vợ/chồng) trong các doanh nghiệp và tài sản cá nhân là ít nhất $250,000 AUD.
 • Trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn, giá trị tài sản ròng của đương đơn (kể cả vợ/chồng) trong (các) doanh nghiệp nói trên là ít nhất $75,000 AUD.

f. Trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn, doanh thu của (các) doanh nghiệp nói trên là ít nhất $200,000 AUD, trừ trường hợp ngoại lệ.

g. Đương đơn thỏa mãn các điều kiện về lý lịch.

h. Đương đơn đã sinh sống ở Úc ít nhất 1 năm trong vòng 2 năm trước khi nộp đơn.

Định cư Úc – Visa 163 diện doanh nhân có bảo lãnh (tạm trú)

1. Người có visa này được phép

 • Tạm trú để xin thường trú.
 • Ra vào Úc tự do cùng gia đình không bị giới hạn.
 • Sinh sống, làm việc và học tập cùng cả gia đình.

visa-163

2. Điều kiện để xin visa này

 1. Dưới 55 tuổi vào thời điểm nộp đơn.
 2. Đương đơn có sự nghiệp kinh doanh thành công.
 3. Được bảo lãnh của một tiểu bang ở Úc.
 4. Trong ít nhất 2 của 4 năm gần nhất, đương đơn có cổ phần trong tối đa 2 công ty mà có tổng doanh thu hàng năm trên $300,000 AUD. Đương đơn và vợ/chồng phải chiếm ít nhất:
 • 51% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới $400,000 AUD, hoặc
 • 30% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu trên $400,000 AUD, hoặc
 • 10% cổ phần nếu doanh nghiệp có niêm yết trên sàn chứng khoán đại chúng.
 1. Tài sản doanh nghiệp và cá nhân của đương đơn và vợ/chồng phải ít nhất $500,000 AUD sẵn sàng để chuyển sang Úc cho việc kinh doanh trong vòng 2 năm từ ngày được cấp visa.
 2. Đương đơn có thêm tài sản để ổn định cuộc sống bên Úc.
 3. Đương đơn nhỏ hơn 55 tuổi vào thời điểm nộp đơn trừ trường hợp chính phủ tiểu bang cho phép ngoại lệ.
 4. Đương đơn không sử dụng trên 50% thời gian của mình để cung cấp các dịch vụ thương mại, kỹ thuật và nghề nghiệp cho doanh nghiệp.
 5. Đương đơn hoặc vợ/chồng không có lý lịch tham gia vào hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư mà không được chấp nhận tại Úc.
 6. Đương đơn có ý định thực sự kinh doanh tại Úc và quản lý trực tiếp doanh nghiệp đó.
 7. Đương đơn chứng minh được nhu cầu cần ở Úc để thiết lập hoạt động doanh nghiệp nói trên.

3. Điều kiện để xin visa thường trú

Sau khi đã có Visa 163 qua một thời gian và thỏa mãn một số điều kiện cụ thể, đương đơn có thể xin visa thường trú theo các loại visa sau: