Giới hạn tuổi dành đối với đương đơn visa tay nghề độc lập Úc – subclass 189

Vào ngày thứ Sáu vừa qua,  chính phủ Úc đưa ra yêu cầu về giới hạn độ tuổi cho visa tay nghề độc lập – subclass 189.

Cùng thời gian đó, chính phủ cũng cong bố lộ trình GSM dành cho công dân Kiwi có thời gian thường trú tại Úc trong giai đoạn 5 năm. Một tin vui dành cho công dân New Zealand khi những hạn chế được lược bỏ. Nhưng những ứng viên cho visa 189 lại nhận được tin buồn.

Đương đương từ 45 tuổi trở lên

Thông báo xác nhận rằng bắt đầu từ ngày 1/7/2017, mỗi đương đơn cần nằm ở độ tuổi dưới 45 mới có thể nhận được thư mời nộp hồ sơ di trú. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều kiện này sẽ gây ra những hạn chế cho đương đơn trong việc lựa chọn visa thường trú cho diện tay nghề. Đương đơn của visa 189 sẽ được phép nộp EOI khi chưa tới tuổi 45 hoặc nhận được thư mời khi chưa qua tuổi này.

Công dân NewZealand đang sở hữu visa 444

Dòng di trú đặc biệt dành cho công dân NZ hiện đang mở cho đương giữ visa 444 được phép đăng ký visa 189. Để đáp ứng được điều kiện ứng viên cần thường trú tại Úc trong giai đoạn có điều kiện tối thiểu là 5 năm. Và thời gian bắt đầu cư trú là trước ngày 19/2/2016. Đương đơn cần nộp giấy chứng minh cư trú là đánh giá ATO tại thời điểm nộp đơn.

Bộ di trú Úc giới thiệu visa mới dành cho cha mẹ được tài trợ tạm thời (Temporary sponsored parent visa)

Thông tin này liên quan trực tiếp tới visa của cha mẹ được tạm thời bảo lãnh, nhằm thực thi lời tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào ngày 5/5/2017.

Visa cha mẹ bảo lãnh tạm thời là gì?

Visa mới sẽ cho phép người Úc bảo trợ cho cha mẹ ở lại Úc trong thời gian tối đa là 5 năm.

Việc sắp xếp visa mới này không thay thế các visa loại Cha mẹ hiện có.

Visa mới nhằm liên kết văn hoá quan trọng cho trẻ em di cư Úc, trong khi thừa nhận những lợi ích xã hội thông qua việc đoàn tụ cha mẹ, chẳng hạn như hỗ trợ chăm sóc con.

Ngoài ra, visa này nhằm mục đích để giải quyết mối quan tâm lâu dài của cộng đồng về thời gian chờ đợi theo sự sắp xếp hiện tại của visa bảo lãnh cha mẹ.

Ai có đủ điều kiện để xin visa cha mẹ bảo lãnh tạm thời?

Việc sắp xếp visa mới này dành cho phụ huynh (cha mẹ nuôi hoặc nuôi dưỡng) và bố mẹ của công dân Úc, thường trú nhân tại Úc và các công dân New Zealand đủ điều kiện.

Dượng hoặc mẹ kế chỉ có thể nộp đơn nếu họ vẫn còn giữ mối quan hệ hôn nhân/người phối ngẫu với cha / mẹ đẻ của người con bảo trợ ở Úc.

Mỗi gia đình chỉ có thể bảo lãnh bố mẹ (tối đa là hai người) có thể được tài trợ cho visa này mỗi lần.

Những yêu cầu nào mà phụ huynh phải đáp ứng để được cấp visa cha mẹ tạm thời được tài trợ?

Kiểm tra Cân bằng gia đình không áp dụng cho visa mới này.

Để được cấp visa cha mẹ được tài trợ tạm thời, người nộp đơn phải đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Có con Úc được chấp thuận làm người bảo trợ
 • Đáp ứng yêu cầu lý lịch tư pháp, sức khoẻ và nhân cách
 • Không có nợ y tế công cộng tại Úc.

Họ cũng sẽ phải giữ và duy trì bảo hiểm sức khoẻ, từ một nhà cung cấp ở Úc hợp lệ cho thời gian dự định ở lại Úc.

Làm thế nào tôi có thể xin visa này?

Việc thực hiện sắp xếp mới này sẽ được thông qua Nghị quyết của Bộ Di trú.

Dự luật này hiện đang được trình trước Thượng viện, và nếu nó được thông qua trong cuộc họp mùa đông, visa mới sẽ được đưa ra vào cuối năm 2017.

Visa của cha mẹ bảo lãnh tạm thời sẽ khác với cách sắp xếp visa của cha mẹ như thế nào?

Dưới sự sắp xếp visa mới này:

 • Các đơn xin tài trợ và visa sẽ được đánh giá riêng
 • Một người phải được chấp thuận là người bảo trợ trước khi có thể làm đơn xin visa
 • Các nhà tài trợ tương lai và người xin cấp visa sẽ phải tuân theo một số tiêu chí đánh giá được phải đáp ứng trước khi có thể được chấp thuận hoặc được chấp nhận.

Thông tin thêm sẽ được công bố khi được phê duyệt.

Phí và lệ phí nào sẽ áp dụng cho visa mới này?

Phí nộp đơn xin visa cho:

 • Một visa năm năm sẽ là 10.000 đô la Úc
 • Một visa ba năm sẽ là 5.000 đô la Úc.

Sẽ không có khoản đóng bảo lãnh (bond) tài chính cho visa này.

Visa tạm thời này sẽ có hiệu lực trong bao lâu, và tôi có thể nộp đơn xin được bao nhiêu lần?

Một khi được cấp, visa sẽ có giá trị trong 3 hoặc 5 năm.

Bạn có thể nộp đơn và được cấp visa này nhiều lần nhưng thời gian lưu lại tối đa là 10 năm.

Có yêu cầu về tiếng Anh không?

Không. Không có yêu cầu về tiếng Anh.

Người có visa này có thể làm việc, hoặc học tập không?

Cha mẹ không thể làm việc trên visa này. Tuy nhiên, họ có thể hỗ trợ chăm sóc trẻ trong nhà hoặc thực hiện các hoạt động tình nguyện, không được trả lương.

Họ sẽ có thể tham gia khóa học ngắn hạn, không chính thức với visa này. Nếu họ muốn học một khóa học toàn thời gian chính thức, họ sẽ cần phải nộp đơn xin Visa Sinh viên.

Tôi muốn bảo trợ cha mẹ tôi. Tôi làm đơn xin tài trợ như thế nào?

Đơn xin visa mới này sẽ có trên mạng thông qua ImmiAccount. Không có giấy tờ nào hỗ trợ visa mới này.

Chi tiết về làm thế nào để xin visa này sẽ có trên trang web của Bộ di trú vào thời điểm gần ngày visa có hiệu lực.

Các nhà tài trợ phải đáp ứng các yêu cầu gì?

Người bảo lãnh cho visa cha mẹ bảo lãnh tạm thời phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Quy chế Di cư để được phê duyệt. Những điều này sẽ bao gồm việc người bảo trợ phải:

 • Là con nuôi, nuôi dưỡng, hoặc con riêng của cha mẹ
 • Cung cấp bằng chứng hợp lệ về nhận dạng của họ
 • Là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand hợp lệ
 • 18 tuổi trở lên
 • Đã sống ở Úc ít nhất 4 năm
 • Đáp ứng yêu cầu về thu nhập hộ gia đình
 • Đáp ứng yêu cầu lý lịch tư pháp
 • Chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khoản nợ xấu nào về sức khoẻ công cộng của phụ huynh được họ bảo trợ tích luỹ.

Các nhà tài trợ cũng phải đồng ý thực hiện các nghĩa vụ nhất định liên quan đến những gì họ đang tài trợ.

Khi nào sẽ có thông tin chi tiết về các yêu cầu này?

Thông tin thêm về yêu cầu tài trợ và cách đăng ký sẽ được cung cấp trên trang web của Bộ di trú gần với ngày visa này có hiệu lực.

Cư dân tạm thời  có thể bảo lãnh cha mẹ họ?

Không. Việc bảo lãnh này chỉ giới hạn dành cho công dân/thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.

Xem thêm: Úc khởi động chương trình visa 5 năm cho cha mẹ di dân

Nguồn: Bộ di trú Úc

Những ảnh hưởng trong thay đổi điều kiện bảo lãnh lao động ngắn hạn Úc (Visa 457 cũ)

   1. Đối với người nộp đơn xin visa 457 hiện tại:

   Nếu đơn visa  457 của bạn chưa được nộp hoặc đang chờ giải quyết, bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong danh sách nghề nghiệp.

   lao-dong-ngan-han-tai-uc

   Điều này sẽ bao gồm cả:

   • Nghề nghiệp bị xóa khỏi danh sách mới STSOL; Và
   • Nghề nghiệp với những điều cần lưu ý như mức lương tối thiểu, kinh nghiệm làm việc tối thiểu, chi tiết vị trí và quy mô/tính chất kinh doanh

   Nếu đơn của bạn đang chờ giải quyết và ngành nghề của bạn bị ảnh hưởng, bạn có thể nhận được thư từ  Bộ di trú yêu cầu về việc bạn có thể đáp ứng các yêu cầu mới.

   Bạn có thể cần phải cung cấp thêm giấy tờ tài liệu hoặc chủ lao động tuyển dụng bạn có thể cần phải tăng mức lương cơ bản.

   Nếu bạn không thể đáp ứng các yêu cầu mới, bạn có thể lựa chọn rút đơn đăng ký của mình hoặc hồ sơ bị từ chối.

   Bạn có thể đăng ký lại, và tốt hơn là bạn nộp đơn vào một nghề khác được chỉ định.

   Ngoài ra, bạn có thể cân nhắc việc xin visa RSMS mà ngành nghề được mở rộng hơn.

   1. Đối với các đương đơn nộp Visa ENS hiện tại:

   Nếu bạn đã nộp đơn Visa ENS trước ngày 19/4 và vẫn đang trong quá trình, bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong danh sách nghề nghiệp.

   Nếu bạn đang tìm kiếm việc xin cấp visa ENS thông qua Dòng trực tiếp – Direct Entry Stream, bạn sẽ không thể nộp đơn nếu ngành nghề của bạn đã bị xóa khỏi danh sách.

   Nếu bạn hiện đang có visa 457 và đang xem xét xin visa ENS thông qua Dòng chuyển tiếp – Temporary Residence Transition Stream, bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi ngay lập tức. Bạn nên nộp đơn ngay để tránh tác động của những thay đổi trong tương lai.

   1. Đối với đối tượng hiện tại nắm giữ visa 457:

   Các thay đổi được công bố không ảnh hưởng trực tiếp đến quyền làm việc hoặc thời gian thị thực đối với các đương đơn hiện tại đang nắm giữ visa 457. Tuy nhiên, có những hậu quả sau mà chủ nhân 457 nên lưu ý:

   Thay đổi Chủ lao động:

   Nếu ngành nghề của bạn đã bị loại bỏ hoặc có sự cảnh báo, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc bạn thay đổi chủ lao đọng vì phải nộp đơn đề cử mới.

   Gia hạn visa 457:

   Nếu bạn muốn gia hạn visa 457 của mình, điều này sẽ liên quan đến việc nộp đơn mới và bạn cần phải biết những điều sau đây:

   • Nếu nghề nghiệp của bạn đã bị xóa khỏi danh sách hoặc được cảnh báo, bạn sẽ không thể gia hạn
   • Nếu nghề nghiệp của bạn ở trong Danh sách STSOL nhưng không phải là danh sách MLTSSL, thì việc gia hạn visa 457 của bạn sẽ chỉ có giá trị trong 2 năm. Trong tương lai việc thay đổi có thể khiến bạn chỉ có thể mở rộng một lần.

   Nộp đơn xin Visa thường trú được Doanh nghiệp bảo lãnh – Permanent Employer Sponsored Visa:

   Nếu nghề nghiệp của bạn thuộc Danh sách STSOL nhưng không phải là MLTSSL, bạn sẽ không còn đủ điều kiện xin diện ENS sau tháng 3/2018.

   Bạn cũng có thể phải làm việc cho chủ lao động của bạn trong 3 năm thay vì 2 năm như  hiện tại nếu nộp đơn cho Dòng Chuyển tiếp tạm thời ENS (ENS Teporary Residence Transition Steam) – vẫn chưa rõ ràng rằng khi nào thì sự thay đổi này có hiệu lực.

   1. Đối với đương đơn nộp đơn xin visa 457 trong tương lai:

   Thị thực 457 sẽ được bãi bỏ từ tháng 3/2018. Visa 457 sẽ được thay thế bằng visa Tay nghề Tạm thời (TSS).

   Visa TSS sẽ có yêu cầu cao hơn visa hiện tại 457 – đặc biệt là:

   • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc
   • Kiểm tra Thị trường Lao động đối với hầu hết các ứng viên
   • Yêu cầu về khả năng tiếng Anh cao hơn đối với visa có thời hạn 4 năm

   Nếu bạn có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này, bạn nên nộp đơn xin thị thực 457 trước tháng 3/2018.

   1. Đối với những người nộp đơn xin ENS trong tương lai:

   Bộ di trú đã chỉ ra rằng họ sẽ thay đổi chương trình ENS trong 12 tháng tới.

   Cụ thể, bạn sẽ không còn đủ điều kiện cho Chương trình Nhập cảnh trực tiếp – Direct Entry hoặc Tạm trú tạm thời – Temporary Residence Transition Steam trừ khi bạn có nghề thuộc Danh sách MLTSSL. Bạn cũng cần có trình độ tiếng Anh cao hơn và cần ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc. Giới hạn độ tuổi hiện tại cũng sẽ giảm từ 49 xuống còn 44.

   Nếu bạn hiện đang đủ điều kiện để được cấp thị thực ENS, bạn nên nộp đơn ngay để tránh ảnh hưởng của những thay đổi này. Điều này đặc biệt đối với những người có nghề trong STSOL không thuộc MLTSSL và những người nộp đơn lớn tuổi từ 45 đến 49 tuổi.

   6.Đối với đương đơn nộp RSMS trong tương lai:

   Ứng viên RSMS hiện không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong danh sách nghề nghiệp. RSMSOL vẫn như nhau, và bao gồm một phạm vi hoạt động rộng lớn hơn STSOL.

   Những thay đổi trong tương lai cũng đòi hỏi trình độ Anh ngữ cao hơn, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc và giới hạn độ tuổi giảm. Hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng cũng có thể giảm đáng kể số lượng các ngành nghề đủ điều kiện.

   Nếu bạn hiện đang đủ điều kiện để được cấp thị thực RSMS, bạn nên nộp đơn ngay để tránh những thay đổi trong tương lai.

   Xem thêm: Danh sách ngành nghề visa 457 bị loại bỏ kể cả đã nộp hồ sơ

   Nguồn: acacia-au.com

Danh sách ngành nghề được bị loại bỏ visa 457 Úc kể cả đã nộp hồ sơ

Tính đến ngày 19/4/2017, bộ di trú Úc đưa ra loại bỏ dành cho 59 ngành nghề trong danh sách làm việc của visa 457:

 • Được nộp vào sau ngày 19/4
 • Được nộp trước ngày 19/4 nhưng vẫn chưa nhận được quyết định chính thức của bộ di trú.

Nếu ngành nghề của bạn nằm trong danh sách, nhân viên di trú sẽ đánh giá những điều khoản này có áp dụng cho trường hợp cụ thể của vị trí bạn đề cử hay không.

Nếu bạn có đơn đăng ký trước ngày 19/4 và chắc chắn rằng bạn không đáp ứng được yêu cầu, có thể rút lại bằng văn bản và yêu cầu hoàn lệ phí nộp đơn. Nếu bạn không rút đơn và không đủ điểu kiện thì đơn của bạn sẽ bị hủy bỏ.

Những khuyến cáo này được đưa ra để đảm bảo rằng chương trình visa 457 được sử dụng để lấp đầy các vị trí có tay nghề mà không thể lấp đầy thông qua thị trường lao động địa phương. Nếu bạn đang làm việc ở một vị trí có tay nghề cao, bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những sắp xếp mới này.

Nếu bạn đã có visa 457, thì bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những nghề bị loại trừ này trừ khi bạn nộp đơn xin visa 457 thêm hoặc đang thay đổi ngành nghề hoặc người sử dụng lao động của bạn.

Dưới đây là danh sách 59 ngành nghề bị loại bỏ đối với visa 457

Ngành nghề Vị trí được loại trừ báo trước
Accountant

(ANZSCO 221111)

Excludes any of the following positions:

 • clerical, book keeper and accounting clerk positions
 • positions in businesses that have an annual turnover of less than $1Million
 • positions in businesses that have fewer than five employees.
Advertising Specialist

(ANZSCO 225111)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Agricultural Technician

(ANZSCO 311111)

Excludes positions that are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Animal Attendants and Trainers NEC

(ANZSC0 361199)

Excludes positions related to animal husbandry, including but not limited to positions that involve caring for livestock on a farm setting.
Apiarist

(ANZSCO 121311)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Aquaculture Farmer

(ANZSCO 121111)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Baker

(ANZSCO 351111)

Excludes any of the following positions:

 • related to mass or standardised production, including positions based in a franchise or factory, as opposed to specialist production
 • that involve full or partial production of food product for distribution to another  location
 • that predominantly involve the use of pre-prepared food product from another location.
Beef Cattle Farmer

(ANZSCO 121312)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Cafe or Restaurant Manager

(ANZSCO 141111)

Excludes positions in a limited service restaurant.   
A limited service restaurant includes, but is not limited to, the following:

 • fast food or takeaway food services
 • fast casual restaurants
 • drinking establishments that offer only a limited food service
 • limited service cafes including, but not limited to, coffee shops or mall cafes
 • limited service pizza restaurants.  
Chefs

(ANZSCO 351311)

Excludes positions involved in mass production in a factory setting or positions in a limited service restaurant.   
A limited service restaurant includes, but is not limited to, the following:

 • fast food or takeaway food services
 • fast casual restaurants
 • drinking establishments that offer only a limited food service
 • limited service cafes including, but not limited to, coffee shops or mall cafes
 • limited service pizza restaurants.  
Chief Executive or Managing Director

(ANZSCO 111111)

Excludes any of the following positions:

 • in businesses that have an annual turnover of less than $1M
 • in businesses that have fewer than five employees
 • that have a nominated base salary of less than $90,000.
Conference and Event Organiser

(ANZSCO 149311)

Excludes any of the following positions:

 • in businesses that have an annual turnover of less than $1M
 • that have a nominated base salary of less than $65,000.
Contract Administrator

(ANZSCO 511111)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Cook

(ANZSCO 351411)

Excludes positions involved in mass production in a factory setting or positions in a limited service restaurant.
A limited service restaurant includes, but is not limited to, the following:

 • fast food or takeaway food services
 • fast casual restaurants
 • drinking establishments that offer only a limited food service
 • limited service cafes including, but not limited to, coffee shops or mall cafes
 • limited service pizza restaurants.  
Corporate General Manager

(ANZSCO 111211)

Excludes any of the following positions:

 • in businesses that have an annual turnover of less than $1M
 • in businesses that have fewer than five employees
 • that have a nominated base salary of less than $90,000.
Corporate Services Manager

(ANZSCO 132111)

Excludes any of the following positions:

 • in businesses that have an annual turnover of less than $1M
 • in businesses that have fewer than five employees
 • that have a nominated base salary of less than $80,000.  
Cotton Grower

(ANZSCO 121211)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Crop Farmers NEC

(ANZSCO 121299)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Customer Service Manager

(ANZSCO 149212)

Excludes any of the following positions:

 • based in a front-line retail setting
 • that predominately involve direct client transactional interaction on a regular basis
 • with businesses than have an annual turnover of less than $1M
 • that have a nominated base salary of less than $65,000.
Dairy Cattle Farmer

(ANZSCO 121313)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Facilities Manager

(ANZSCO 149913)

Excludes positions:

 • not located in a commercial building or shopping centre environment, or
 • that predominantly involve the management of the provision of one particular service to a facility or managing one particular relationship.
 • Example: a position that manages the cleaning contract for a facility but not other contracts relevant to the facility.
Finance Manager

(ANZSCO 132211)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Flower Grower

(ANZSCO 121212)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Fruit or Nut Grower

(ANZSCO 121213)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.    
Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ)

(ANZSCO 121214)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Grape Grower

(ANZSCO 121215)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Graphic Designer

(ANZSCO 232411)

Excludes positions that do not require a minimum of two years full time relevant work experience.
Hair or Beauty Salon Manager

(ANZSCO 142114)

Excludes positons:

 • that predominantly involve hair dressing or beauty therapy related non-managerial tasks; or
 • in businesses that employ fewer than five full-time employees.
Hairdresser

(ANZSCO 391111)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Horse Breeder

(ANZSCO 121316)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Hotel or Motel Manager

(ANZSCO 141311)

Excludes positions which predominantly have responsibility for managing hotel or motel staff.  

Note: The caveat does not exclude positions that predominately involve responsibility for organising and controlling the operations of a hotel or motel that may have limited duties requiring management of hotel or motel staff but is not the main function of the position.

ICT Project Manager

(ANZSCO 135112)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
ICT Support Engineer

(ANZSCO 263212)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
ICT Systems Test Engineer

(ANZSCO 263213)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Information and Organisation Professionals NEC

(ANZSCO 224999)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Livestock Farmer

(ANZSCO 121399)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Management Consultant

(ANZSCO 224711)

Excludes positions in businesses that:

 • have an annual turnover of less than $1M; or
 • in businesses that have fewer than five employees.
Marketing Specialist

(ANZSCO 225113)

Excludes any of the following positions:

 • based in a front-line retail setting
 • that predominately involve direct client transactional interaction on a regular basis
 • with businesses than have an annual turnover of less than $1M
 • that have a nominated base salary of less than $65,000.
Massage Therapist

(ANZSCO 411611)

Excludes positions that:

 • are non full-time; or
 • are not based in a therapeutic setting; or
 • involve the provision of  non-medical relaxation massage.
Mechanical Engineering Technician

(ANZSCO 312512)

Excludes positions relating to mobile phone repairs.
Mixed Crop Farmer

(ANZSCO 121216)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Mixed Livestock Farmer  

(ANZSCO 121317)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Mixed Crop and Livestock Farmer

(ANZSCO 121411)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Pastry cook

(ANZSCO 351112)    

Excludes any of the following positions:

 • related to mass or standardised production, including positions based in a franchise or factory, as opposed to specialist production
 • that involve full or partial production of food product for distribution to another  location
 • that predominantly involve the use of pre-prepared food product from another location.
Pig Farmer

(ANZSCO 121318)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.  
Poultry Farmer

(ANZSCO 121321)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Primary Products Inspectors NEC

(ANZSCO 311399)

Excludes positions that are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast
Production Manager (Mining)

(ANZSCO 133511)

Excludes positions that are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast
Recruitment Consultant

(ANZSCO 223112)

Excludes any of the following positions:

 • in businesses that have an annual turnover of less than $1M;
 • in businesses that have fewer than five employees;
 • that have a nominated base salary of less than $65,000.
Sales and Marketing Manager

(ANZSCO 131112)

Excludes of the following positions:

 • based in a front-line retail setting;
 • that predominately involve direct client transactional interaction on a regular basis;
 • with businesses than have an annual turnover of less than $1M;
 • that have a nominated base salary of less than $65,000.
Sheep Farmer

(ANZSCO 121322)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Software Tester

(ANZSCO 261314)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Sugar Cane Grower

(ANZSCO 121217)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Supply and Distribution Manager

(ANZSCO 133611)

Excludes any of the following positions:

 • in businesses that have an annual turnover of less than $1M;
 • in businesses that have fewer than five employees;
 • that have a nominated base salary of less than $65,000.
Technical Sales Representatives NEC (note: includes education sales rep)

(ANZSCO 225499)

Excludes any of the following positions:

 • based in a front-line retail setting;
 • based in a call centre and do not require a significant technical knowledge of products;
 • predominantly involve selling educational courses to individual students; and
 • that have a nominated base salary of less than $65,000.
Transport Company Manager

(ANZSCO 149413)

Excludes ant of the following positions that are:

 • truck driver positions;
 • fleet manager positions;
 • container controller positions;
 • positions in businesses that have an annual turnover of less than $1M;
 • positions in businesses that have fewer than five employees.
University Lecturer

(ANZSCO 242111)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ)

(ANZSCO 121221)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, the Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Wine Maker

(ANZSCO 234213)

Excludes positions that are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.

Visa làm việc tạm thời Úc – Chuyên gia tạm trú ngắn hạn – subclass 400

Visa làm việc tạm thời Úc dành cho những đương đơn có mục đích làm việc ngắn hạn, có chuyên môn cao, và tính chất công việc không liên tục.

Visa-lam-viec-tam-thoi-uc

Sau khi visa làm việc tạm thời Úc được cấp thì 6 ngày sau đương đơn có thể nhập cảnh. Về cơ bản, bạn có 3 tháng ở lại Úc khi visa làm việc tạm thời được cấp và tùy thuộc vào hoạt động của bạn visa có thể gia hạn tới 6 tháng.

Điều kiện để được cấp visa làm việc tạm thời Úc:

 • Chứng minh công việc của đương đơn tại Úc là ngắn hạn và không liên tục
 • Có kinh nghiệm hoặc nền tảng công việc liên quan đến công việc hoặc hoạt động cá nhân phù hợp với công việc
 • Đủ tài chính để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và các thành viên trong gia đình đi kèm hồ sơ
 • Sự hỗ trợ của tổ chức hoặc doanh nghiệp mời bạn tới làm việc (nếu có thể)
 • Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và tính cách

Khi nhận được visa làm việc tạm thời Úc bạn có thể:

 • Ở lại Úc trong vòng 3 tháng. Trong một số trường hợp hạn chế có thể kéo dài 6 tháng.
 • Làm việc ngắn hạn, tính chuyên môn cao,
 • Đưa vợ/chồng và các con kèm theo visa của bạn. Mọi thành viên trong gia đình (trừ bạn) không có quyền làm việc tại Úc.

Khi visa làm việc tạm thời hết hạn đương đơn bắt buộc phải rời khỏi Úc, trừ trường hợp có hoạt động đặc biệt.

Xem thêm: Danh sách các loại visa định cư thường trú và tạm trú tại Úc

Nguồn: border.gov.au

Trang Đỗ Dịch

Work and holiday visa (subclass 462) Australia đưa Việt Nam vào danh sách cấp visa

Một tin vui cho những cá nhân muốn làm việc ngắn hạn tại Úc. Vào ngày 1/3/2017 Bộ di trú Australia chính thức công bố đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia được phép xin work and holiday visa – subclass 462.

Work-and-holiday-visa-australia

Work and holiday visa cho phép những cá nhân trẻ tuổi tới Australia làm việc kết hợp du lịch. Thời gian visa có thể kéo dài tới 1 năm. Và với mỗi công việc với mỗi chủ lao động tại Úc bạn có thể kéo dài thời gian tối đa là 6 tháng. Đương đơn cũng có thể tham gia một khóa học dưới 4 tháng.

Để xin được Work and holiday visa (subclass 462), đương đơn cần:

 • Nằm trong độ tuổi từ 18 – 30 tại thời điểm mà bạn nộp đơn xin visa,
 • Có hộ chiếu hợp pháp,
 • Không kèm theo trẻ phụ thuộc khi bạn đang ở Australia,
 • Có đủ tài chính để duy trì khi bạn ở Australia với work and holiday visa (khoảng 5.000 AUD),
 • Có đủ tiền để mua vé khứ hồi cho chuyến du lịch tới Australia,
 • Chưa từng nhập cảnh vào Australia với visa working holiday subclass 417,
 • Đáp ứng được tiêu chuẩn về sức khỏe và pháp lý,
 • Chính xác là một du khách tới Australia.

Điều kiện khi nộp đơn “Frist  work and Holiday”:

Kèm với những điều kiện cơ bản trên, với công việc đầu tiên đương đơn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Đáp ứng được yêu cầu về bằng cấp (Đối với đương đơn từ Việt Nam là cử nhân đại học hoặc những khóa đào tạo dưới đại học có thời gian tối thiểu 2 năm)
 • Đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh (tối thiểu 4.5 cho từng kỹ năng)
 • Có thư bảo lãnh của chính phủ Việt Nam (thư của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội)

Điều kiện khi nộp đơn “Second  work and Holiday”:

 • Bạn cần hoàn thành những điều kiện của ““Frist  work and Holiday”,
 • Chưa từng xin Work and holiday visa (sbuclass 462),
 • Chưa bước sang tuổi 31.

Nếu đương đơn đang trong lãnh thổ Australia và muốn gia hạn thời gian ở lại Australia thì cần nộp đơn “second work and Holiday” trước khi visa hết hạn và trước ngày sang tuổi 31.

Với work and holiday visa, đương đơn có thể làm việc trong những nhóm ngành sau:

 • Trồng trọt và chăn nuôi gia súc,
 • Đánh bắt cá và ngọc trai,
 • Chăm sóc và cắt tỉa cây ăn quả,
 • Du lịch và khách sạn.

Lưu ý: Đây là visa giới hạn số lượng, do vậy mỗi năm Việt Nam chỉ được cấp 200 chỉ tiêu theo diện work and holiday visa.  Hệ thống sẽ mở cửa nhận hồ sơ vào ngày 1/7 hàng năm.

Xem thêm: Danh sách các loại visa định cư thường trú và tạm trú tại Úc

Nguồn: boder.gov.au

Trang Đỗ dịch

Những cải cách trong luật di trú Úc mới nhất năm 2017

Luật di trú sửa đổi năm 2017 (2017 Measures No1) – F2016L00523ES đã chỉnh sửa nhiều điều luật di trú có ảnh hưởng đến visa 457, visa du học và visa 202.

Visa 600 - Du lịch, thăm nhân, công tác Úc (Visitor visa)

Visa 457:

 • Doanh nghiệp bảo lãnh có nghĩa vụ không tham gia các hoạt động tuyển dụng phân biệt đối xử. Các doanh nghiệp này sẽ được yêu cầu tuyên bố bằng văn bản rằng họ sẽ không tham gia vào các hoạt động tuyển dụng phân biệt đối xử.
 • Sửa đổi quá trình nộp đơn trực tuyến. Đương đơn sẽ phải nhập thông tin chi tiết doanh nghiệp bảo lãnh họ.
 • Hủy bỏ các yêu cầu về kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh

Việc sửa đổi bắt đầu từ ngày 19/4/2016

Visa du học:

Từ 1/7/2016, một khuôn khổ thị thực sinh viên quốc tế sẽ được công bố. Khuôn khổ mới này sẽ chỉ bao gồm 2 loại visa: subclass 500 và subclass 590 (Giám hộ).

Khung pháp lý này sẽ đơn giản hóa một loạt yêu cầu bao gồm tuyển sinh, tài chính và các yêu cầu khác liên quan đến thị thực được ban hành trước đó.

Tuy nhiên hiện tại Bộ di trú Úc chưa công bố các chính sách để áp dụng thị thực du học mới này.

Nguồn: ditru.com.vn

Bảng chứng chỉ tiếng Anh và quy chiếu trình độ tại Úc

Để có thể nộp hồ sơ xin visa Úc có tính điểm thì yêu cầu về tiếng Anh là một yếu tố bắt buộc.

Dưới đây, Công ty Cổ phần Pacom Việt Nam xin gửi bạn Bảng chứng chỉ tiếng Anh và quy chiếu trình độ được Chính phủ Úc công nhận

English Language
proficiency level
Test component IELTS TOEFL
iBT
PTE
Academic
Cambridge English:
Advanced (CAE)*
OET
Functional Average/total/overall across test components only 4.5 32 30 147 n/a
Vocational Listening 5.0 4 36 154 B
Reading 5.0 4 36 154 B
Writing 5.0 14 36 154 B
Speaking 5.0 14 36 154 B
Competent Listening 6.0 12 50 169 B
Reading 6.0 13 50 169 B
Writing 6.0 21 50 169 B
Speaking 6.0 18 50 169 B
Proficient
(for points tested Skilled visas)
Listening 7.0 24 65 185 B
Reading 7.0 24 65 185 B
Writing 7.0 27 65 185 B
Speaking 7.0 23 65 185 B
Superior
(for points tested Skilled visas)
Listening 8.0 28 79 200 A
Reading 8.0 29 79 200 A
Writing 8.0 30 79 200 A
Speaking 8.0 26 79 200 A

Nguồn: Bộ di trú Úc

21 ngành nghề được thêm 5 điểm khi nộp visa định cư tay nghề Úc

Du học sinh sẽ được thêm 5 điểm khi nộp hồ sơ xin định cư tay nghề Úc nếu bằng cấp của họ là 1 trong 21 lĩnh vực cụ thể trong nhóm ngành khoa học kỹ thuật ở Úc.

du-hoc-sinh-uc

Sự thay đổi này từ phía chính phủ liên bang để thu hút thêm nhiều nhân tài của nhóm ngành này làm việc và ở lại Úc, tạo nhiều thuận lợi hơn bằng cách thêm điểm khi các sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành này nộp hồ sơ di trú.

Những sinh viên hoàn tất chương trình học Masters by research / Thạc sĩ Nghiên cứu và Doctoral / Tiến sĩ và tốt nghiệp từ các trường của Úc trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kỹ sư hay toán (STEM) hoặc những chuyên ngành đặc biệt trong nhóm ngành công nghệ thông tin (ICT).

Từ tháng Chín 2016, sau nhiều khuyến nghị và đề xuất, tổng cộng có 21 lĩnh vực được chấp thuận trong phương cách tính điểm tay nghề mới này.

Cụ thể, cơ quan ghi danh và quản lý các trường và khóa học cho sinh viên quốc tế CRICOS xác định 21 ngành học như sau:

 1. Biological Sciences
 2. Chemical Sciences
 3. Earth Sciences
 4. Mathematical Sciences
 5. Natural and Physical Sciences
 6. Other Natural and Physical Sciences
 7. Physics and Astronomy
 8. Computer Science
 9. Information Systems
 10. Information Technology
 11. Other Information Technology
 12. Aerospace Engineering and Technology
 13. Civil Engineering
 14. Electrical and Electronic Engineering and Technology
 15. Engineering and Related Technologies
 16. Geomatic Engineering
 17. Manufacturing Engineering and Technology
 18. Maritime Engineering and Technology
 19. Mechanical and Industrial Engineering and Technology
 20. Other Engineering and Related Technologies
 21. Process and Resources Engineering.

Đọc thêm trên trang mạng chính thức của Bộ Di Trú.

Sinh viên quốc tế tốt nghiệp muốn xác định bằng cấp của mình có được hưởng ưu thế thêm 5 điểm hay không khi nộp hồ sơ xin thường trú, cần tìm hiểu và kiểm tra trên trang mạng CRICOS.

Nếu bằng cấp là Thạc sĩ Nghiên cứu hay Tiến sĩ, và lĩnh vực chuyên môn là 1 trong 21 ngành mà CRICOS chấp thuận, sinh viên tốt nghiệp đó sẽ được thêm 5 điểm trong quá trình xét theo bảng điểm định cư tay nghề.