Chương trình Saskatchewan Express Entry mở cửa trở lại vào ngày 18/05/2017

Ngày 18/5/2017 – Chương trình Saskatchewan Express Entry đã được mở lại vào Thứ Năm ngày 18/5, chỉ 2 ngày sau khi đạt chỉ tiêu hạn ngạch ứng dụng là 600 hồ sơ.

Saskatchewan-Express-Entry

Theo thông tin Chính quyền Saskatchewan, Dòng công nhân quốc tế có tay nghề cao – Saskatchewan Express Entry hiện đang chấp nhận 462 ứng dụng.

Hạn ngạch ứng dụng thường xuyên được thực hiện chỉ trong một vài giờ cho loại phổ biến này, nhưng nó là không bình thường khi nó mở 2 lần trong vài ngày.

Danh mục này dành cho những người lao động có tay nghề muốn sống và làm việc tại Saskatchewan, có hồ sơ trong Canada Express Entry và đáp ứng các tiêu chí cụ thể.

Các ứng viên phải nộp lệ phí $300 không hoàn lại khi nộp đơn.

Điều kiện: Người lao động có tay nghề quốc tế – Saskatchewan Express Entry

Các ứng viên từ bên ngoài Canada, hoặc có tư cách pháp nhân tại Canada, hội đủ điều kiện để nhập cư vào Saskatchewan, miễn là họ không phải là người thuộc diện tị nạn.

Ngoài ra, ứng viên phải:

 • Có hồ sơ trong bể hồ sơ Canada Express Entry pool và mã xác nhận (job seeker validation code).
 • Điểm số tối thiểu là 60/100 theo thang điểm SINP.
 • Cung cấp kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ từ một cơ quan kiểm tra được chỉ định. Kết quả phải phù hợp với những gì bạn tuyên bố trong hồ sơ Express Entry của bạn.
 • Đã hoàn thành ít nhất 1 năm học sau đại học, đào tạo hoặc nghề tương đương với hệ thống giáo dục Canada. Bạn cần phải có bằng cấp, chứng chỉ.
 • Có ít nhất một trong những yêu cầu sau:
 • 1 năm kinh nghiệm làm việc trong 10 năm qua trong ngành tay nghề cao (non-trades);
 • 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành thương mại có tay nghề cao trong 5 năm qua; hoặc là
 • 1 năm làm việc tại Canada trong 3 năm qua (trades và non-trades).
 • Có kinh nghiệm làm việc trong ngành tay nghề cao trong phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) 0, A hoặc B được coi là ngành đang cần ở Saskatchewan.
 • Chứng minh bạn đủ điều kiện để được cấp phép tại Saskatchewan, nếu nghề nghiệp của bạn được quy định, hoặc thương mại có tay nghề. Đối với ngành thương mại có tay nghề, yêu cầu chứng chỉ từ Saskatchewan Apprenticeship và Ủy ban Chứng nhận Thương mại.
 • Có bằng chứng về tài chính để ổn định cuộc sống và kế hoạch định cư.

Danh sách ngành nghề đang cần ở Saskatchwan:

NOC Code NOC Title
423 Managers in social, community and correctional services
513 Recreation, sports and fitness program and service directors
714 Facility operation and maintenance managers
821 Managers in agriculture
1252 Health information management occupations
2161 Mathematicians, statisticians and actuaries
2221 Biological technologists and technicians
2225 Landscape and horticulture technicians and specialists
2231 Civil engineering technologists and technicians
2232 Mechanical engineering technologists and technicians
2244 Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors
2253 Drafting technologists and technicians
2255 Technical occupations in geomantic and meteorology
7253 Gas fitters
7312 Heavy-duty equipment mechanics
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
7332 Appliance servicers and repairers

Xem thêm: Các định cư Canada tay nghề bảo lãnh tỉnh bang khác

Nguồn: immigration.ca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *