Chương trình Demand Express Entry Nova Scotia đóng cửa chỉ sau 1 ngày nhận hồ sơ

Ngày 9/5/2017 – Văn phòng nhập cư của Nova Scotia đã đóng cửa Canada Express Entry phổ biến nhất chưa đầy một ngày sau khi mở cửa.

chuong-trinh-tinh-bang-nova-scotia-Express-Entry

250 suất cho Danh mục B của Nova Scotia Demand: Express Entry đã tăng gấp đôi sau khi diện này được mở vào sáng ngày 8/5/2017.

Các ứng viên không cần một đề nghị tuyển dụng – job offe để đủ điều kiện cho loại này, mặc dù họ cần kinh nghiệm tại một trong những lĩnh vực việc làm thuộc ngành mục tiêu của Nova Scotia.

Luồng này sẽ được mở lại định kỳ trong năm 2017 để cho phép các cán bộ nhập cư của Nova Scotia theo dõi luồng các ứng dụng.

Danh mục A, không yêu cầu cung cấp việc làm, sẽ vẫn mở cửa vô thời hạn.

Tình trạng của Nova Scotia Demand: Express Entry

Danh mục Tình trạng
A (yêu cầu có job offer) Mở vô thời hạn (8/5/2017)
B (Không yêu cầu có job offe Tạm dừng (9/5/2017)

Nguồn: Sở di trú Nova Scotia (novascotiaimmigration.com).

Nova Scotia Demand: Express Entry dựa trên sáu yếu tố sau:

 1. Trình độ học vấn
 2. Khả năng ngôn ngữ
 3. Kinh nghiệm làm việc
 4. Tuổi
 5. Công việc sắp xếp lại ở Nova Scotia
 6. Khả năng thích nghi (bao gồm thông tin xác thực của vợ / chồng)

Luồng bao gồm hai loại. Danh mục A yêu cầu một đề nghị việc làm, loại B đòi hỏi kinh nghiệm trong các công việc được định hướng của Nova Scotia.

Yêu cầu của mục A: Nova Scotia Express Entry

 • Tuyển dụng lao động cố định toàn thời gian từ một nhà tuyển dụng Nova Scotia.
 • 1 năm kinh nghiệm làm việc có tay nghề liên quan đến công việc.
 • Bằng cấp trung học Canada hoặc tương đương.
 • Khả năng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương CLB 7.
 • Điểm số từ 67 điểm trở lên dựa trên 6 yếu tố lựa chọn.
 • Có nguồn lực tài chính để định cư thành công tại Nova Scotia;
 • Đã đăng ký một hồ sơ Canada Express Entry.

Yêu cầu của loại B: Nova Scotia Express Entry

 • 1 năm kinh nghiệm làm việc có tay nghề thuộc 1 trong những nghề mục tiêu.
 • Bằng cấp trung học Canada hoặc tương đương.
 • Khả năng ngôn ngữ tương đương CLB 7.
 • Điểm số từ 67 điểm trở lên trên 6 yếu tố lựa chọn.
 • Có nguồn lực tài chính để định cư thành công tại Nova Scotia;
 • Đã đăng ký hồ sơ Canada Express Entry.

Văn phòng nhập cư của Nova Scotia gần đây đã cập nhật danh sách các công việc Canada có nhu cầu, là trọng tâm của luồng Entry đầu vào.

Các chuyên gia về tài chính, lập trình máy tính và y tá nằm trong số những ngành nghề theo yêu cầu trong danh sách mới.

Occupation NOC Skill
Financial auditors and accountants 1111 A
Other financial officers 1114 A
Professional occupations in advertising, marketing and public relations 1123 A
Administrative assistants 1241 B
Accounting and related clerks 1311 B
Civil engineers 2131 A
Information systems analysts and consultants 2171 A
Computer programmers and interactive media development 2174 A
Computer network technicians 2281 B
User support technicians 2282 B
Registered nurses and registered psychiatric nurses 3012 A
Licensed practical nurses 3233 B
College and other vocational instructors 4021 A
Paralegal and related occupations 4211 B
Social and community service workers 4212 B
Financial sales representatives 6235 B

Nguồn: immigration.ca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *