Bộ di trú Úc giới thiệu visa mới dành cho cha mẹ được tài trợ tạm thời (Temporary sponsored parent visa)

Thông tin này liên quan trực tiếp tới visa của cha mẹ được tạm thời bảo lãnh, nhằm thực thi lời tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào ngày 5/5/2017.

Visa cha mẹ bảo lãnh tạm thời là gì?

Visa mới sẽ cho phép người Úc bảo trợ cho cha mẹ ở lại Úc trong thời gian tối đa là 5 năm.

Việc sắp xếp visa mới này không thay thế các visa loại Cha mẹ hiện có.

Visa mới nhằm liên kết văn hoá quan trọng cho trẻ em di cư Úc, trong khi thừa nhận những lợi ích xã hội thông qua việc đoàn tụ cha mẹ, chẳng hạn như hỗ trợ chăm sóc con.

Ngoài ra, visa này nhằm mục đích để giải quyết mối quan tâm lâu dài của cộng đồng về thời gian chờ đợi theo sự sắp xếp hiện tại của visa bảo lãnh cha mẹ.

Ai có đủ điều kiện để xin visa cha mẹ bảo lãnh tạm thời?

Việc sắp xếp visa mới này dành cho phụ huynh (cha mẹ nuôi hoặc nuôi dưỡng) và bố mẹ của công dân Úc, thường trú nhân tại Úc và các công dân New Zealand đủ điều kiện.

Dượng hoặc mẹ kế chỉ có thể nộp đơn nếu họ vẫn còn giữ mối quan hệ hôn nhân/người phối ngẫu với cha / mẹ đẻ của người con bảo trợ ở Úc.

Mỗi gia đình chỉ có thể bảo lãnh bố mẹ (tối đa là hai người) có thể được tài trợ cho visa này mỗi lần.

Những yêu cầu nào mà phụ huynh phải đáp ứng để được cấp visa cha mẹ tạm thời được tài trợ?

Kiểm tra Cân bằng gia đình không áp dụng cho visa mới này.

Để được cấp visa cha mẹ được tài trợ tạm thời, người nộp đơn phải đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Có con Úc được chấp thuận làm người bảo trợ
 • Đáp ứng yêu cầu lý lịch tư pháp, sức khoẻ và nhân cách
 • Không có nợ y tế công cộng tại Úc.

Họ cũng sẽ phải giữ và duy trì bảo hiểm sức khoẻ, từ một nhà cung cấp ở Úc hợp lệ cho thời gian dự định ở lại Úc.

Làm thế nào tôi có thể xin visa này?

Việc thực hiện sắp xếp mới này sẽ được thông qua Nghị quyết của Bộ Di trú.

Dự luật này hiện đang được trình trước Thượng viện, và nếu nó được thông qua trong cuộc họp mùa đông, visa mới sẽ được đưa ra vào cuối năm 2017.

Visa của cha mẹ bảo lãnh tạm thời sẽ khác với cách sắp xếp visa của cha mẹ như thế nào?

Dưới sự sắp xếp visa mới này:

 • Các đơn xin tài trợ và visa sẽ được đánh giá riêng
 • Một người phải được chấp thuận là người bảo trợ trước khi có thể làm đơn xin visa
 • Các nhà tài trợ tương lai và người xin cấp visa sẽ phải tuân theo một số tiêu chí đánh giá được phải đáp ứng trước khi có thể được chấp thuận hoặc được chấp nhận.

Thông tin thêm sẽ được công bố khi được phê duyệt.

Phí và lệ phí nào sẽ áp dụng cho visa mới này?

Phí nộp đơn xin visa cho:

 • Một visa năm năm sẽ là 10.000 đô la Úc
 • Một visa ba năm sẽ là 5.000 đô la Úc.

Sẽ không có khoản đóng bảo lãnh (bond) tài chính cho visa này.

Visa tạm thời này sẽ có hiệu lực trong bao lâu, và tôi có thể nộp đơn xin được bao nhiêu lần?

Một khi được cấp, visa sẽ có giá trị trong 3 hoặc 5 năm.

Bạn có thể nộp đơn và được cấp visa này nhiều lần nhưng thời gian lưu lại tối đa là 10 năm.

Có yêu cầu về tiếng Anh không?

Không. Không có yêu cầu về tiếng Anh.

Người có visa này có thể làm việc, hoặc học tập không?

Cha mẹ không thể làm việc trên visa này. Tuy nhiên, họ có thể hỗ trợ chăm sóc trẻ trong nhà hoặc thực hiện các hoạt động tình nguyện, không được trả lương.

Họ sẽ có thể tham gia khóa học ngắn hạn, không chính thức với visa này. Nếu họ muốn học một khóa học toàn thời gian chính thức, họ sẽ cần phải nộp đơn xin Visa Sinh viên.

Tôi muốn bảo trợ cha mẹ tôi. Tôi làm đơn xin tài trợ như thế nào?

Đơn xin visa mới này sẽ có trên mạng thông qua ImmiAccount. Không có giấy tờ nào hỗ trợ visa mới này.

Chi tiết về làm thế nào để xin visa này sẽ có trên trang web của Bộ di trú vào thời điểm gần ngày visa có hiệu lực.

Các nhà tài trợ phải đáp ứng các yêu cầu gì?

Người bảo lãnh cho visa cha mẹ bảo lãnh tạm thời phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Quy chế Di cư để được phê duyệt. Những điều này sẽ bao gồm việc người bảo trợ phải:

 • Là con nuôi, nuôi dưỡng, hoặc con riêng của cha mẹ
 • Cung cấp bằng chứng hợp lệ về nhận dạng của họ
 • Là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand hợp lệ
 • 18 tuổi trở lên
 • Đã sống ở Úc ít nhất 4 năm
 • Đáp ứng yêu cầu về thu nhập hộ gia đình
 • Đáp ứng yêu cầu lý lịch tư pháp
 • Chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khoản nợ xấu nào về sức khoẻ công cộng của phụ huynh được họ bảo trợ tích luỹ.

Các nhà tài trợ cũng phải đồng ý thực hiện các nghĩa vụ nhất định liên quan đến những gì họ đang tài trợ.

Khi nào sẽ có thông tin chi tiết về các yêu cầu này?

Thông tin thêm về yêu cầu tài trợ và cách đăng ký sẽ được cung cấp trên trang web của Bộ di trú gần với ngày visa này có hiệu lực.

Cư dân tạm thời  có thể bảo lãnh cha mẹ họ?

Không. Việc bảo lãnh này chỉ giới hạn dành cho công dân/thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.

Xem thêm: Úc khởi động chương trình visa 5 năm cho cha mẹ di dân

Nguồn: Bộ di trú Úc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *